Katedra Astrofizyki powstała na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej w 2008 roku. Profil naukowy katedry nawiązuje częściowo do kilkudziesięcioletniej tradycji badań kosmicznych na Uniwersytecie Łódzkim. Nasza podstawowa działalność jest jednak związana z najnowszymi dziedzinami astrofizyki, inspirowanymi ogromnym rozwojem technik obserwacyjnych promieniowania rentgenowskiego i gamma oraz neutrin. Kilkuosobowa grupa astrofizyków naszej katedry uczestniczy w głównym nurcie badań takich obiektów jak:

  • - aktywne jądra galaktyk
  • - pozostałości po supernowych
  • - układy podwójne z gwiazdami neutronowymi i czarnymi dziurami
  • - pulsary
  • - otwarte i kuliste gromady gwiazd
  • Publikujemy corocznie - w wiodących czasopismach fizycznych - kilkanaście orginalnych prac naukowych, które zyskują kilkadziesiąt cytowań rocznie.

    Pracownicy katedry są uczestnikami projektu MAGIC. Nasze badania prowadzone są we współpracy z zagranicznymi (głównie z Niemiec, Hiszpanii i Włoch) i krajowymi ośrodkami astronomicznymi.