strona główna > pracownicy i studenci > Julian
2007-2010 - staż naukowy w Max-Planck-Institut fur Physik, Monachium, Niemcy
2011-2014 - post-doc w Institut de Física d'Altes Energies, Barcelona, Hiszpania
2017 - dwumiesięczny pobyt naukowy w Instute of Cosmic Ray Research, Kashiwa (k Tokio), Japonia

Julian Sitarek

profesor nadzw. UŁ

kontakt:
Wydz. Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ,
Łódź, Pomorska 149/153
pokój 623
tel.: 42 6355647
e-mail: jsitarek@uni.lodz.pl


Publikacje (ORCID)